לוגו אוניברסיטת חיפה
the jewish center logo
לוגו הפקולטה לחינוך

The Center for Jewish and Democratic Education

Contact Us

The Center for Jewish and Democratic Education at the University of Haifa, 199 Aba Khoushy Ave. Mount Carmel, Haifa, Israel 3498838

Email: aegosi@univ.haifa.ac.il

Phone: +972-4-8240537

Fax: +972-4-8249060